Charlotte Fleckenstein

Angst

LÆR AT MØDE DIN ANGST

“Angst æder sjæle op”
Sagt af Rainer Werner Fassbinder.

Alle kan føle angst. Angst er en naturlig menneskelig reaktion, som gør os i stand til at handle effektivt i en truende situation. Er vi fx ved at træde ud foran en bil, og bilisten dytter i hornet, reagerer vi hurtigt og effektivt ved at fjerne os fra situationen. Kroppens nervesystem reagerer; hjertet banker, sveden bryder frem, og vi handler pr. refleks. En almindelig og uundværlig reaktion, som almindeligvis går over, så snart vi er ude af fare.

Nogle mennesker oplever angst, selvom de ikke er i fare. Angsten kan komme som pludselige og uventede anfald eller være til stede som en konstant uro eller frygt for fremtidige anfald og opleves overvældende og uforståelig – som at miste sig selv.

Der er flere former for angst, eksempelvisMB900286851

  • Panikangst
  • Social angst
  • Fobier
  • Eksamensangst
  • Generaliseret angst
  • Tvangstilstande
  • Posttraumatisk belastningsreaktion

Angst har altid har et kropsligt udtryk som fx hjertebanken, sveden, rysten, kvælningsfornemmelse eller åndenød, kvalme, svimmelhed, rødmen og prikkende fornemmelser i hænder og fødder.
Alle reaktionerne er et udtryk for, at ”kroppen er bange” og en konsekvens af vores angstberedskab, som er en nødvendighed for vores evne til at overleve. Angsten bor i kroppen og i nervesystemet. Det, der sker i kroppen, når vi bliver angste, styres af det autonome nervesystem.

Der kan være flere årsager til angst. Eksempelvis kan angsten være relateret til tidligere traumatiske og chokerende oplevelser eller livsomstændigheder.

”Sindet er som et hav.
Nogle gange er bølgerne små, nogle gange store.
Man kan ikke stoppe bølgerne,
men man kan lære at surfe”.

Sagt af Jon Kabat-Zinn.

Sådan er det også med angsten.

Ny forskning viser, at måden, hvorpå vi møder os selv og angsten, har afgørende betydning. Det, at blive mødt på og møde angsten på en venlig, mild og nænsom måde, kan være helbredende. Det kan både dæmpe angsten og give større accept, glæde og lethed.

Angsten og frygten for angsten kan have stor indflydelse på hverdagen og kan betyde, at man begrænser sit liv. Hvis angsten bliver et handicap, kan terapi være en hjælp.

Terapien har som intention at skabe balance indeni og i nervesystemet. I terapien støttes du på en nænsom og kærlig måde. Formålet er at få nervesystemet til at falde til ro, så du atter kan genfinde ”dig selv”, og neutralisere angsten.

Du vil desuden lære, hvordan du gennem kroppen og med nænsomhed kan berolige nervesystemet og herved regulere angsten samt øge den generelle psykiske sundhed.