Charlotte Fleckenstein

Jeg er født i 1964 og har altid været nysgerrig på at forstå og udforske vores natur som mennesker. Jeg har også altid haft en dyb længsel efter at begribe, hvad meningen med livet er, og hvorfor så mange skal igennem så stor smerte og lidelse. Dette har både bragt mig ud i den store verden og ind i at udforske den indre verden. Hvordan hænger det hele og vi sammen?

Her er det blandt andet blevet tydeligt for mig, hvordan vi - udover at være individuelle mennesker med hver vores personlighed - er dybt forbundet. Gennem familie, netværk, samfund, kultur, forfædre, historie..... osv. Vi er skabt og formet af historien, evolutionen, forfædrene og kulturen m.m. Og vi bærer på og er præget af både vores individuelle historie, ressourcer og traumer samt de kollektive.

Jeg tror på, at vi lever og udvikler os i et spændingsfelt mellem vores essens / livsenergi og vores personlighed, der dannes og udvikles i et samspil mellem relationer og tilknytning, biologi / genetik, kultur og sociale og miljømæssige forhold - fra undfangelsen og til døden.

Uddannelser og erhvervserfaring


Af fagrelevante uddannelser har jeg følgende

 • exam. psykoterapeut MPF (Bodynamic International)
 • 3-årig uddannelse i Relationel Traumeterapi (www. moaiku.dk)
 • uddannelse i IFS (Internal Family System) level 1 + 2
 • 2-årige supervisionsuddannelse (Susanne Bang)
 • 1-årig efteruddannelse i ISP (integral Somatic Psychotherapy)
 • efteruddannelse i Familieopstilling for psykoterapeuter (ISFO)
 • uddannelse i Kognitiv terapi
 • bacheloruddannelse som psykomotorisk terapeut


Derudover har jeg adskillige fagrelevante forløb og kurser herunder med Thomas Hüebl om kollektive traumer, i neuroaffektiv udviklingspsykologi, med Peter Levine (SE), med Ulla Rung Weeke, med Marianne Bentzen, i EFT (emotionel Freedom Technique) m. fl...


Relevant erhvervserfaring

Udover min selvstændige virksomhed har jeg siden start 2018 været ansat på deltid som psykoterapeut på KKUC (Traume- og rusmiddelbehandling). Før det var jeg ansat 5 år på Klinik for Spiseforstyrrelser på Fjorden (Regions Sjællands psykiatrihospital). Før det 6½ år på AIDA - center for spiseforstyrrelser i KBH. Tidligere igen var jeg ansat som behandler og uddannelseskonsulent i psykiatrien i Storstrøms Amt, hvor jeg endvidere var med til at opstarte en klinik for traumatiserede flygtninge.


Sideløbende med mine ansættelser har jeg i de sidste 30 år haft min egen praksis.

En vigtig inspirationskilde i mit arbejde er desuden min spirituelle og meditative praksis som jeg har haft i mere end 35 år. Denne er særligt udviklet hos og inspireret af Anni Besbroda, Bob Moore, Margit Madhurima Rigtrup samt Jes Bertelsen og Helen Gamborg fra Vækstcenteret. • Står du midt i en krise?
 • Føler du dig ensom, deprimeret, stresset eller lider af angst?
 • Spiser du selvom du ikke er sulten?
 • Har du en længsel efter at finde hjem og leve din indre sandhed?

Bevæg dig ud af fastlåste mønstre og isolation og ind i et liv med større glæde og mening.

Mange af de udfordringer og problemer vi kommer ud for gennem livet, løser vi selv eller sammen med vores nære. Der kan dog være tidspunkter, hvor vi kan have brug for støtte og hjælp fra et professionelt og neutralt menneske.

Terapi og udvikling er at tage sig selv alvorligt.Vi er dybt forbundet og formet af vores fælles rødder.

Vi bærer vores familie og kultur i os. Alle dele indeni og udenfor fungerer som et system i gensidig interaktion og er afhængige af hinanden.

Derfor er løsningen på vores smerte og lidelse aldrig kun individuel.

Dog er det en betydningsfuld del af processen det at tage ansvar for eget liv og derved skabe et stærkere fundament, hvilket er det bedste udgangspunkt for et liv med glæde og mening og til gavn for både den enkelte og omverdenen.

Du er velkommen.Charlotte Fleckenstein © 2024