Psykoterapi

en bevægelse fra fastlåste mønstre og isolation til en oplevelse af at komme hjem til det du er

Terapi giver plads til fordybelse og indsigt.

I fællesskab skaber vi et rum, der kan skabe en bevægelse fra fastlåste mønstre og oplevelsen af isolation og smerte til større livsglæde, en oplevelse af mening og personlig frihed samt en tro på dig selv og dine ressourcer.

Der kan være mange gode og vigtige grunde til at vælge individuel terapi.

Vi er som mennesker en bevægelig helhed af sanser, tanker og energi.

Gennem kroppen er vi til stede med hele os. Alle de påvirkninger vi udsættes for på godt og ondt gennem hele livet spejler sig i kroppen og nervesystemet. På trods af at kroppen og nervesystemet er geniale og på bedste vis forsøger at forvalte mængden af påvirkninger, så kan vi opleve os fastlåste i ubehagelige tilstande i ubehagelige tilstande som fx angst, stress, tristhed, tomhed og smerter, som kan brug for hjælp udefra til at blive håndteret og reguleret.

Mønstre, der er knyttet til traumer eller er grundlagt tidligt, før det verbale sprog er udviklet, kan ikke nås alene gennem samtale. Bevidst at inddrage kroppen i det terapeutiske arbejde giver mulighed for at række ind i dybere lag af bevidstheden og forandre de låste tilstande. At arbejde med integration af det sansemæssige, det følelsesmæssige og det mentale støtter psykisk heling og udvikling.

Udgangspunktet i mit arbejde er troen på og erfaringen omkring, at vi alle er født med et Selv (som det kaldes i IFS - læs nedenfor). Vores Selv er ubesmittet og kan aldrig ødelægges trods barske oplevelser og traumer.

Når der er tilstrækkelig tryghed og tillid tilstede, kan Selvet komme mere tilstede. Selvet rummer kvaliteter af medfølelse, omsorg, nysgerrighed, klarhed, mod m.fl.. Alt sammen kvaliteter der er afgørende for en helingsproces.

Med baggrund i IFS er jeg optaget af, hvordan vi som mennesker rummer mange forskellige dele/sider/underpersonligheder (kært barn har mange navne), der alle indgår i et gensidigt sammenspil og på hver sin måde forsøger at balancere og skabe mening. Alle dele har således en positiv intention, ligegyldigt hvor ubehagelige og ekstreme, de kan fremstå. No bad parts - som Dr. Richard Schwartz siger. Han er skaberen af IFS (Internal Family Systems), som er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode.

Udover at tage afsæt i IFS arbejder jeg med den nyeste viden om kroppen og nervesystemet blandt andet inspireret af Merete Holm Brantbjerg, Steven Porges og Deb Dana og den polyvagale teori. Hvilket blandt andet kommer til udtryk som hypo- og hypertilstande i kroppen og nervesystemet.

Jeg er endvidere optaget af, hvad kontakt gør ved de låste tilstande. Kontakt ind i kroppen og kontakt med en anden. Og hvad det åbner til af liv og ressourcer, når de indre tilstande, der ofte er ordløse og bundet i kroppen, bliver mødt og spejlet i kontakten.


Jeg har erfaring med en bred vifte af de udfordringer, der bringer folk i terapi. Dog er jeg specialiseret i angst, stress og udbrændthed, kriser og traumer samt afhængighedsproblematikker.


Kontakt mig gerne, hvis du vil høre nærmere om, hvad jeg kan tilbyde.


Traumeterapi


Tiden læger ikke alle sår

Traumatiske begivenheder er en del af livet – men behøver ikke at vare hele livet.


Når traumeheling ikke sker – så kan der udvikles symptomer som

  • Kroniske smerter og træthed
  • Angst og fobier
  • Søvnbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesvanskeligheder
  • Depressionstilstande
  • PTSD (posttraumatisk stressreaktion)


Traumeterapi handler om at støtte op om en naturlig helingsproces og regulering af tilstande, der ikke tidligere er blevet mødt og reguleret. Dette kan genetablere en balance i kroppen og nervesystemet, således at relationen til dig selv og andre kan transformeres.


Chok og traumer kan behandles uanset, om de er akutte eller ligger tilbage i tiden.


Online terapi

Måske du bor langt væk, er forhindret i at møde fysisk på grund af en travl hverdag eller blot foretrækker at sidde i trygge og vante rammer - så kan online terapi være en mulighed.


Jeg har gode erfaringer med at arbejde på denne måde og ved, at det er muligt at arbejde ligeså dybt og effektfuldt som terapi "in real life".

Erfaringen viser dog, at det er individuelt, hvad der fungerer bedst.

Så kontakt mig gerne for for en uforpligtende samtale og lad os tale om, hvad der vil fungere for dig.


Supervision

Tilbydes til både enkelt personer som større eller mindre grupper.

Kontakt gerne for yderligere info.


Charlotte Fleckenstein © 2024